Medlemsavgifter

till

Hallands Läns Dövas Förening

2020

300 kr

för enskild medlem

150 kr

för barn och undom upp till 19 år

200 kr

för ålderpensionärer från 65 år

300 kr

för en förälder med barn upp till 19 år

600 kr

för föräldrar med barn upp till 19 år

100 kr

för en stödmedlem

Om ni inte förstår

så se  här  med SDRs förklaring i video.

Ni ska ha följa

instruktioner där

och rätt förening.

(Hallands Läns Förening)