2019

Vi har deltagit i Discgolf - SM

i Ale, Göteborg

den 7 - 8 september.


Det är Peter Johansson, Magnus Rutgersson och Anders Roos

som var med.