Discgolf

Tag kontakt med


Peter Johansson  -  0735035677 (sms)


om nästa träff blir ...

KM i discgolfen har

Ej genomfört i 2019.

...............................................

4 November - 18


Klubben har haft KM i Discgolf.

........................................................Resultat finns här under årtalet.