Historik

1981 Föreningen första lokal.

Föreningen bildades 81-03-27 som en sektion under Hallands läns Dövas Förening.

Vid bildande kom 21 personer som är skrivna i Falkenberg / Varbergs kommun.

1994-10-12

Vi blev tvingat att bilda ett eget förening för att kunna få kommunala bidrag.

Sektion tog namnet Falkenberg / Varbergs Dövas Förening.

Därefter ansökte vi medlemskap hos Sveriges Dövas Riksförbund.

Och till Hallands läns Dövas Förening som en viktig samarbetspartner.