Nytt adress är:

Lasarettsvägen 11

men man kör in via Björckska vägen eller man ser skylten ABF.


Se här nedan i bilderna ...


Alltså vägen heter Lasarettsvägen som ligger i ände med 154:an.

Om ni har med GPSen

så visar den inte in rätt

utan fortsätt utmed vägen

tills Ni ser ABF-skylten.

Kör in som ABF-skylten visar ...

sväng omedelbart vänster in i gården ...

och några meter in i Björckska vägen ... 

och parkera här eller i närheten som Ni såg innan.

tills ni ser att svänga höger ...

Här finns vi ... under Föreningsrådet.