HLDF - Styrelse

Dövrörelsen i Halland

S T Y R E L S E

2017

Styrelsen består av : Peter Johansson, Anne-Lie Ohlsson,

Roland Nyberg, Bengt-Åke Malmberg och Denice Werlerstam.

Om ni vill få tag oss i styrelsen så finns vi här:

 

info@hldf.se

 

(observera nämn och meddelendet till med föreningens namn)

 

..........................................................................................