FDIK - Styrelse

Dövrörelsen i Halland

Styrelse

2017

Mikael J.

Peter

Bengt-Åke

Mikael I.

Peter Johansson

Ordförande

Mikael Ingvarsson

Vice ordförande

Bengt-Åke Malmberg

Sekreterare / Kassör

Mikael Johansson

Suppleant

Om ni vill fråga

så tag i att kontakta oss

(observera nämn meddeleandet med klubbens namn.)

 

info@hldf.se