HLDF - Medlemsavgifter

Dövrörelsen i Halland

Medlemsavgifter

till

Hallands Läns Dövas Förening

2018

300 kr

för enskild medlem

150 kr

för barn och undom upp till 19 år

200 kr

för ålderpensionärer från 65 år

300 kr

för en förälder med barn upp till 19 år

600 kr

för föräldrar med barn upp till 19 år

100 kr

för en stödmedlem