DSFK - Havskattfiske

Dövrörelsen i Halland

Havskatt fiske

 

 

1995

 

 

Patrik Carlsson

5.340 g