atthittahit

 Adressen lyder  :    Sandgatan 24 C alias

                                      Ales Gränd (för besök).

Ni hittar hit vid Pingstkyrkan som Ni ser på bilden

där utmed vägen ner.

Innanför grindarna finns Vi där

under trappgången.