Aktuellt
Numera kan ni betala in medlemsavgifter  här.

Observera hur Ni hanterar vad som är rätt.

Om Ni är osäker så hjälper Vi dig.


..........................................


Vi har flyttat med samlingslokalen

som ligger i Lasarettsvägen 11

via Björckska vägen.

Man kan följa efter ABF-skylten också.

När ni är på vägen så är det första till höger

och sedan vänster inne i gården

så ni ser Föreningsrådet.

Där finns vi.

Bilder kan Ni se här.


...........................................

Onsdagen den 11 december


JULBORD

Vi kommer att vara i

Fästningsterassen i Varberg

och börjar 18.30.

Det ingår glögg, kaffe och m.m.

Visst finns det handikappanpassad där som tar med hissen.

Naturligtvis kommer vi att ha Lucia där ...

Det kommer att kosta oss medlemmar

med 300.-

om Ni inte är med får betala fullt pris

som är 595.- då.

Vi måste ha anmälan

senast den 4 dec. till Denice W.

som kan ta emot också i Facebook.


Att hitta dit får Ni ta er till parkeringen vid simstadion

(nere på bilden nedan) först

och sedan gå bakom fästningen.

Eller ta Er till hamnparkeringen (uppe i bilden nedan)

och sedan gå dit till fästningen sen runt det.


Ni kan se här kartan.


Följ skylten el. bakom fästningen ligger den.

För handikappade finns det en annan väg

nämligen får ha ett tillstånd att köra in i fästningen

till hissen som tas ner till restaurangen.


.....................................................................

Lördagen den 14 december


Julvandring


Det är frivilligt att komma till oss

i kyrkans hus (bakom kyrkan) i Falkenberg  -  kl 15.00.

Det finns tolk där

så kom gärna i tid

för att få bra platser.Det kommer uppdateras med verksamheter mer snart ...